donderdag 22 oktober 2020

Werken aan een goede klassfeer = samen spelen

Tijdens een gesprekje met de kleuters kwamen volgende belangrijke vaardigheden aan bod:

- samen spelen
- delen
- elkaar helpen
- luisteren naar elkaar
- als je iets wil moet je het vragen maar niet afpakken

Deze week hadden we extra aandacht voor samen spelen. Er werd een verhaal verteld, getekend en .. samen gespeeld!