maandag 5 oktober 2020

Saved by the bell

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Met Saved by the bell op 5 oktober, de Internationale dag van de Leerkracht, werd eens extra met de (school)bel gerinkeld . Zo kon iedereen horen dat elk kind en elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs.