zaterdag 17 oktober 2020

Sociale vaardigheden + jarigen oktober

Alle kinderen van de school maakten kennis met het jaarthema van dit schooljaar nl 'Verrassend vreugdevol groeien' . Ook dit jaar zullen enkele thema's uitgewerkt worden waarbij de kinderen hun sociale vaardigheden zullen ontwikkelen, oefenen. Bij het eerste thema hebben we aandacht voor een goede klas sfeer. Elke klas gaat op zoek naar de waarden die zij belangrijk vinden om een goede klas te vormen. Om dan daarna enkele activiteiten uit te werken. Bij de volgende bijeenkomst zullen we evalueren en kan elke klas een parel verdienen om in de klas een ketting te vormen. 
Er werd ook gedanst en gezongen voor de jarigen van oktober.