vrijdag 26 juni 2020

Slot sociale vaardigheden

Het thema 'De kracht van 8 ' werd afgesloten met een filmpje. De acht krachten, sociale vaardigheden, werden kort herhaald, de wieken werden ingekleurd , het thema lied werd gedanst , ..
En ... dinsdag houden we een kleurenfeest !(meer info zie mail!!!)