vrijdag 13 oktober 2017

sociale vaardigheden

Dit schooljaar(en volgend schooljaar) werken we met 'De kracht van 8' . Samen met het 3de leerjaar stelden we de eerste kracht voor ' Ik ben mezelf ' op een muzische manier ( spelletje , lied , dans , toneeltje )
Elke kracht wordt voorgesteld met een kleur en vormen samen een windmolentje .
Ik ben mezelfkracht van 8 windmolen deel bruin

Alles start vanuit jezelf. Iedereen is uniek! Wie ben jij? Hoe laat je jezelf zien aan anderen? In al je contacten neem je jezelf mee, en je kunt pas goed met een ander omgaan, als je ook met jezelf kan omgaan. Welke talenten heb je? Kun je jezelf accepteren en waarderen, met al je kwaliteiten en wat je nog wilt leren? Dit gevoel van eigenwaarde en liefde voor jezelf begint, als je als kind diep van binnen weet, dat er van je gehouden wordt en dat je van jezelf mag houden precies zoals je bent. Kinderen hebben van nature de drang om het beste in zichzelf tot uiting te brengen, om te worden wie ze in diepste wezen zijn, en ze hebben ons nodig om hen daarbij te helpen. Het leukste dat je kunt worden is jezelf.