vrijdag 13 oktober 2017

klasdoorbrekende muzische activiteit : mimespel (winkelen)

We laten jullie meegenieten van het mimespel (er mocht dus niet gepraat worden!)  gebracht door de kleuterjuffen , met als thema winkelen ...
Dank aan juf Patricia voor de mooie foto's .