vrijdag 3 september 2021

"Als bomen vertellen .. "

De droomboom kan praten! Alle kinderen kregen als opdracht hun dromen voor dit schooljaar te tekenen, op te schrijven, over te vertellen ... Alle dromen werden verzameld in de droomboom. 
We kijken er al naar uit om enkele dromen te verwezenlijken.