donderdag 18 maart 2021

Project Kunst opdracht 4

 Opdracht 4: Kunstwerken voorzien van tekstballonnen

Elke klas schrijft bij een kunstwerk tekst in tekstballonnen Bij de kleuters luisteren de juffen naar de reacties van de kinderen en noteren deze zelf in de tekstballonnen. Kunstwerk mag iedereen zelf kiezen


Dit was geen gemakkelijke opdracht. Eerst werd het kunstwerk waargenomen. Daarna hadden we een gesprekje over wat er allemaal gezegd kan worden aan tafel, tijdens het eten. Op die manier kregen de kleuters inspiratie over mogelijke gesprekken tussen de mensen die op het schilderij staan.