woensdag 16 december 2020

Welszijnszorg

We denken ook aan de mensen die het minder breed hebben. We brachten de producten naar de kerststal op school. Het voedsel en verzorgingsproducten zullen verdeeld  worden door de Kapstok. Op die manier brengen we wat vreugde en licht bij de minderbedeelden onder ons.