donderdag 19 november 2020

Werken aan een goede klassfeer = luisteren naar elkaar

 

Tijdens een gesprekje met de kleuters kwamen volgende belangrijke vaardigheden aan bod:

- samen spelen
- delen
- elkaar helpen
- luisteren naar elkaar
- als je iets wil moet je het vragen maar niet afpakken

Deze week hadden we extra aandacht voor 'luisteren naar elkaar.' We luisterden naar een versje en we vertelden met de micro.