dinsdag 21 januari 2020

Een gaatje in het ei ...

Deze morgen ontdekten de kleuters een gaatje in het ei .Was iemand komen broeden op het ei ? Heeft iemand er tegen gereden ? Mijn kleuters ontdekten iets vreemd in de toiletten en speurden naar sporen op de speelplaats.
Ook in de klas ontdekten de kleuters iets vreemd in de zandbak.De kleuters gingen voorzichtig te werk bij de opgravingen van de dino's.