donderdag 24 oktober 2019

opdracht 1 'Ik ben mezelf, alles start bij jezelf '


In de loop van de maand oktober werd de focus gelegd op de kracht : ' Ik ben mezelf'  Het doel van deze kracht is: eigen talenten en kwaliteiten ontdekken en er trots op zijn.De talenten kunnen uiten en inzetten waar nodig om zelfvertrouwen en positief zelfbeeld te kunnen ontwikkelen Aan de hand van een toneeltje werd deze 'kracht ' duidelijk gemaakt.. Elke klas kreeg als opdracht het blik waar de windmolen, met de acht wieken die verwijzen naar de acht krachten, te versieren. Het was de bedoeling  om hierbij gebruik te maken van de talenten van de kinderen in de klas. Na het slagen van de opdracht werd een wiek van het molentje bruin gekleurd.
Aan de hand van allerlei spelletjes ontdekten we elkaars talenten. Deze talenten werden verwerkt in de versiering van het blik. Raden jullie eerst de talenten?