dinsdag 26 maart 2019

Afval sorteren

Ook op school is er aandacht voor het sorteren van afval .