vrijdag 18 mei 2018

sociale vaardigheden

De leerlingen van het 2de leerjaar en de leerlingen van het 6de leerjaar verduidelijkten samen
kracht 4 : ' Samen werken en elkaar helpen" aan de hand van verschillende toneelstukjes.