vrijdag 19 januari 2018

Sociale vaardigheden

Deze keer werd de kracht 'eerlijk zijn ' gebracht door de 1ste kleuterklas , 1ste leerjaar en 4 de leerjaar .
Het 1ste lj verduidelijkte de gevoelens door ze uit te beelden en een lied te zingen . Het 4de lj vertelden een verhaal aan de hand van zelf getekende prenten . De kleuters van de 1ste kleuterklas dansten op een passend liedje . Tot slot dansten we samen op het talentenlied .

Eerlijk zijn
Dit tweede thema heeft niet alleen met jezelf te maken, maar ook met het contact dat je met een ander hebt. Eerlijkheid is daarbij een belangrijke waarde. Wat is waar voor jou? Iedereen heeft een geweten, een soort binnenstem, die je waarschuwt als je iets doet of zegt, wat niet strookt met je eigen gevoel voor waarden of dat van de groep waarin je leeft. Bij dit thema hebben we het ook over emoties en gevoelens. Het eerlijk uiten van gevoelens leidt tot een kwetsbare opstelling. Kwetsbaarheid roept heel snel eerlijkheid op! Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaar, wat kan leiden tot een oplossing van conflicten. Het is nog niet zo gemakkelijk eerlijk te zijn met jezelf, het is veel gemakkelijker eerlijk te zijn met andere mensen.