vrijdag 1 september 2017

'De akker : een bodem voor elk talent 'Op deze eerste schooldag werden de kinderen en hun ouders verwelkomt door het oudercomitée. Dit jaar zetten we de talenten van de kinderen centraal. Aan de hand van een toneeltje werd de slogan van de school en tevens het jaarthema' een bodem van talent' verduidelijkt. Na het afscheid van de ouders maakten de kinderen in groepjes kennis met de talenten van elkaar. De kinderen stelden hun talent creatief voor om dan dit kaartje in de talentenboom te hangen , de kinderen maakten kennis met het talentenlied, we speelden 'schipper mag ik overvaren' waarbij de kinderen mochten tonen welke bewegingen ze goed konden en tot slot werden allerlei talenten uitgebeeld.