woensdag 28 juni 2017

slotactiviteit sociale vaardigheden

WE VLIEGEN HET SCHOOLJAAR UIT

Het schooljaar werd op een creatieve manier afgesloten. Iedereen werd onthaald met een handdruk. De kleuters van de 3de kleuterklas en de leerlingen van het 4de leerjaar brachten verschillende toneelstukjes waarbij de verschillende slogans nog eens werden herhaald. Op die manier namen de kleuters afscheid van Dirk en Dolly en de leerlingen van het lager "zwaaiden"Ben Correct uit. 
Ze dansten samen op het lied van Samson en Gert ' vliegen' , net zoals op de eerste schooldag. De jarigen van juli en augustus werden niet vergeten.