vrijdag 16 september 2016

Strapdag

We startten de strapdag met het straplied. We versierden de straat en genoten van een spurtje. Daarna mochten de kleuters fietsen op de speelplaats. Om ten slot een wandeling te maken met ondersteuning van
de kinderen van het 6de lj .